Yayınlar

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

-The Most Common Vulnerabilities And Open Source Prevention Software; Karakoç Mehmet Mehdi,Ulaş Mustafa,Varol Asaf; International Journal of Advanced Computational Engineering and Networking; 3(5), 19-26; Odisha, 2015
-National Distribution Project and Pardus Operating System, Mehmet Mehdi KARAKOÇ and Asaf VAROL, Turkish Journal of Science & Technology, Volume 11 (2), 25-34, Elazığ, 2016
-Car Price Prediction Using an Artificial Neural Network, Mehmet Mehdi KARAKOÇ and Asaf VAROL, " Eastern Anatolian Journal of Science", Cilt 6, Sayı 2, Sy. 44 - 48, 2020.

Patent

-Ezcane Yönetim Sistemi

Yüksek Lisans Tezi

-Şeker Hastaları için Cep Telefonlarında Kullanılabilecek Bir Uzman Sistem Tasarımı, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi A.B.D., Elazığ, 2013.

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

-Veritabanı Yönetimi: Doçentlik Sınavı Alan Çalışması; Varol A., Karakoç M. M. IATS 6, Elazığ, 2011, sy. 75-79
-A Mobile Expert System Design for Diabetics; Varol A., Karakoç M. M. IATS 7, İstanbul, 2013, syf. 515-521
-The Most Common Vulnerabilities and Open Source Prevention Software; Mehmet Mehdi Karakoc, Mustafa Ulas, Asaf Varol; Seventeenth THEIIER International Conference; Hong Kong; 2015; Pages: 26-33
-İnternet Bankacılığı ve Telekomünikasyon Alanında Siber Güvenliğe Genel Bakış; Harun BİNGÖL, Mehmet Mehdi KARAKOÇ; Türk Doğa ve Fen Dergisi; 4(1), 23-35. Bingöl, 2015
-Pardus İşletim Sistemi Kullanıcılarının Pardus Hakkındaki Görüş ve Beklentileri, Mehmet Mehdi Karakoç, Asaf Varol, ULUSLARARASI BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI 20-23 October/Ekim 2016 Namık Kemal University, Tekirdağ, TURKEY/TÜRKİYE
-Visual and Auditory Analysis Methods for Speaker Recognition in Digital Forensic; Mehmet Mehdi KARAKOÇ, Asaf VAROL; UBMK 2017, Antalya, 2017; sy: 1189-1192
-Can Erase Montage Traces Permanently in Audio Files, 2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS), 1-5,2018, Antalya, Turkey.
-An Analogy For Basic Computer Block System: Furniture Factory, Mehmet Mehdi Karakoç, Asaf Varol, 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Sy. 645-654, Ağrı, 2019.

Kitap Bölümleri

-Prediction of Electroencephalogram Time Series via Artificial Neuro-Fuzzy Inference System Trained by League Championship Algorithm, "Nature-Inspired Intelligent Techniques for Solving Biomedical Engineering Problems", Editors: Utku Kose, Gur Emre Guraksin, Omer Deperlioglu, 232-248, IGI Global Publ. 2018.

Projeler

-Otomatik Bir Reçete Denetleme Sisteminin Geliştirilmesi, Tetra Yazılım, Ağrı; Danışman