MMK
Güzel Gören Güzel Düşünür, Güzel Düşünen Hayatından Lezzet Alır.
(R. N. K.)

mehmetmehdi.info

Öğr. Gör. Mehmet Mehdi KARAKOÇ

 

Yüksek Lisans Tezi:
  1. -Şeker Hastaları için Cep Telefonlarında Kullanılabilecek Bir Uzman Sistem Tasarımı, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi A.B.D., Elazığ, 2013.

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:
  1. -The Most Common Vulnerabilities And Open Source Prevention Software; Karakoç Mehmet Mehdi,Ulaş Mustafa,Varol Asaf; International Journal of Advanced Computational Engineering and Networking; 3(5), 19-26; Odisha, 2015
  2. -National Distribution Project and Pardus Operating System, Mehmet Mehdi KARAKOÇ and Asaf VAROL, Turkish Journal of Science & Technology, Volume 11 (2), 25-34, Elazığ, 2016

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler:
  1. -Veritabanı Yönetimi: Doçentlik Sınavı Alan Çalışması; Varol A., Karakoç M. M. IATS 6, Elazığ, 2011, sy. 75-79
  2. -A Mobile Expert System Design for Diabetics; Varol A., Karakoç M. M. IATS 7, İstanbul, 2013, syf. 515-521
  3. -The Most Common Vulnerabilities and Open Source Prevention Software; Mehmet Mehdi Karakoc, Mustafa Ulas, Asaf Varol; Seventeenth THEIIER International Conference; Hong Kong; 2015; Pages: 26-33
  4. -Pardus İşletim Sistemi Kullanıcılarının Pardus Hakkındaki Görüş ve Beklentileri, Mehmet Mehdi Karakoç, Asaf Varol, ULUSLARARASI BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI 20-23 October/Ekim 2016 Namık Kemal University, Tekirdağ, TURKEY/TÜRKİYE

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:
  1. -İnternet Bankacılığı ve Telekomünikasyon Alanında Siber Güvenliğe Genel Bakış; Harun BİNGÖL, Mehmet Mehdi KARAKOÇ; Türk Doğa ve Fen Dergisi; 4(1), 23-35. Bingöl, 2015

Projeler:
  1. -Otomatik Bir Reçete Denetleme Sisteminin Geliştirilmesi, Tetra Yazılım, Ağrı; Danışman